انتخابات یکی از ویژه‌گی‌های نظام دموکراتیک و نشان‌گر سهم مردم در تعیین سرنوشت آن‌هاست. اشتراک زنان در انتخابات به عنوان نیم‌پیکره‌ی جامعه ضروری پنداشته می‌شود و نقش پررنگ آنان می‌تواند در انتخابات تاثیر گذار باشد.

هم‌زمان با شروع ثبت‌نام برای انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷، مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات از حضور پررنگ زنان در مراکز ثبت‌نام خبر می‌دهند.

محمد داوود صدیق‌زاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات می‌گوید؛ اشتراک زنان در مراکز ثبت‌نام بیش از انتظار است.

او می‌افزاید: «گرچه ما انتظار داشتیم فیصدی اشتراک زنان تا ۳۵ درصد باشد، اما فیصدی کلی اشتراک زنان در مراکز ثبت‌نام در سطح شهر تاکنون ۳۹.۶۴ درصد است، و این آمار در روز چهارشنبه به زنان ۴۲ درصد رسیده است ».

هم اکنون ۵۱ مرکز ثبت‌نام در سطح شهر هرات وجود دارد.

با این حال شماری از زنان می‌گویند که با شرکت در انتخابات از حق اساسی شهروندی خود استفاده خواهند کرد.

حسینه یک تن از شهروندان هرات می‌گوید؛ به رغم بی‌باوری‌هایی که در مورد شفافیت انتخابات وجود دارد، همه‌ی زنان باید در آن شرکت کنند و سهمی در تعیین سرنوشت خود داشته باشند.

به باور حسینه زنان باید در انتخابات شرکت کرده و از حق شهروندی خود استفاده کنند.

وی می‌گوید: «ما باید در انتخابات شرکت کنیم تا بتوانیم طبق خواست خود یک وکیل تعیین کنیم تا اگر فردا به مشکلی برخوردیم از وکیل منتخب خود کمک بخواهیم ».

اما شماری دیگر از زنان که به یک انتخابات شفاف، باورمند نیستند، می‌گویند؛ به پای صندوق‌های رای‌دهی نخواهند رفت.

زینب یک تن دیگر از شهروندان هرات است که می‌گوید؛ از دوره‌های گذشته‌ی انتخابات خاطره‌ی خوشی ندارد و به همین دلیل حاضر نیست تا در این دوره نیز اشتراک کند.

وی می‌گوید: «به نظر مه اشتراک یا عدم اشتراک ما در انتخابات تاثیری نداره چون همه چی از قبل تعیین می‌شه ».

او به این باور است که انتخابات شفاف نبوده و جنبه‌ی نمایشی دارد.

با این حال دیده شود که زنان هراتی این‌بار از رای خود آگاهانه و به نفع خود استفاده خواهند کرد و یا چون دوره‌های دیگر به تبعیت از مردان رای خود را به نفع کسانی به صندوق می‌ریزند که پس پیروزی، آن‌ها را به باد فراموشی می‌سپارند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail