غنچه‌گل کریمی که به صورت حرفه‌یی زنبورداری را آموخته است، برای بهبود وضعیت مالی و به دلیل علاقه‌یی که به زنبورداری داشته است، همراه با شوهرش به پرورش زنبور و تولید عسل مشغول است.

او می‌گوید؛ در ابتدا از یک صندوق (کندو) شروع کرده است و اکنون مالک ۱۴ صندوق و هزاران زنبور است.

غنچه‌گل اما از عدم حمایت دولت و بازرگانان شاکی  بوده می‌گوید نبود حمایت دولت سبب شده تا تولیدات او به بازارهای جهانی راه نیابد.

این کندوها سالانه، تا ۹۰ کیلو عسل حاصل می‌دهند.

خانم کریمی می‌گوید؛ عسل تولید شده در هرات طبیعی است و مردم باید بیشتر از محصولات دیگر کشورها، از محصولات کشور خود، استفاده کنند.

این زنبورها در تابستان از گَرده‌ی گُل و شهد گل تغذیه می‌کنند، اما در بهار و زمستان از ترکیب شکر و آب برای شان شهد آماده می‌شود.

در هر صندوق یک ملکه وجود دارد که تولید مثل می‌کند و بقیه زنبورها به تولید عسل می‌پردازند.

به گفته‌ی خانم کریمی، در ماه حمل زنبورها مصروف ساختن شانه‌ها و موم‌ها اند و برای این روند سه کیلو عسل مصرف به مصرف می‌رسد.

خانم کریمی بیان می‌دارد؛ روند تولید عسل این زنبورها در ماه جوزا آغاز می‌شود و در این زمان، زنبورها به جز گَرده‌ و شهد گل از چیز دیگری تغذیه نمی‌کنند.

زنبورداری در افغانستان از دیرباز رواج داشته و محصولاتی چون موم، گرده وزهرزنبور دارد که عسل، عمده‌ترین فرآورده‌ی آن است.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail