رسانه‌ها برعلاوه داشتن اهمیت و جایگاه مهم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در زنده‌گی روز مره مردم ، نقش مهمی در ایجاد زمینهء  آگاهی‌دهی اذهان عمومی، کار و افزایش اشتغال در جامعه  دارد.

در جریان هفده سال گذشته رسانه‌ها بزرگترین دستاورد دولت و جامعه جهانی در افغانستان  بشمار می‌رود که در نشست‌های مختلف جهانی به عنوان دستاورد از آن یاد آوری می‌شود.
آنچه در این میان نیازمند بحث است این است که زنان برعلاوه فعالیت‌های دیگر شان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی حضور نسبتا فعال و چشمگیری را در بخش رسانه‌ها نیز داشتند که سالانه آمار فعالیت زنان در رسانه‌ها صوتی و تصویری حالت فراز و فرود خودش را دارد. و زنان نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر جهان در بخش رسانه‌ها حضور دارند و موجودیت و عدم موجودیت شان در رسانه‌ها به خوبی محسوس است.

چنانچه تحقیقات که از طرف فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران جهان صورت گرفته یک سوم روزنامه نگاران جهان را زنان تشکیل می‌دهند . اما آنچه کمتر به آن توجه شده آن فیصدی پایین زنان در بخش‌های مدیریتی رسانه‌ها است که گفته می‌شود  صرف سه فیصد از مدیران اجرایی کل و تصمیم گیرنده‌گان آنرا زنان بعهده دارند .

سوال اینجاست که فعالیت‌های رسانه‌یی با حضور زنان در رسانه‌های افغانستان چگونه و در چه حد پیشرفت‌ها و مشکلات را در بر داشته  است ؟

اخیرا نهاد نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد و همگانی در حوزه غرب نتیجه یک تحقیق را که در مورد حضور زنان در رسانه‌های حوزه غرب کشور است طی یک کنفرانس مطبوعاتی بیان کردند و در نتیجه این تحقیق حضور زنان در این اواخر در رسانه‌ها بشدت کمرنگ بوده که این می‌تواند زنگ خطری باشد برای رسانه‌ها و اهالی رسانه‌ای در غرب کشور و دلایلی که در این تحقیق بدست آمده نشان می‌دهد که زنان بدلیل تهدیدات امنیتی، معاش کم و جو سنتی حاکم در جامعه از کار در رسانه‌ها کناره گیری کرده اند.

گفتنی‌ست حضور زنان فعال رسانه‌ای افغان در عرصهء رسانه‌ها خیلی مثبت، مطلوب و با کیفیت بوده است .

در گفت و شنیدی که با تعدادی از زنان و دختران نویسنده و ژورنالیست در هرات  داشتیم گفته اند که  در رسانه‌ها در اکثر موارد در پیشرفت و امتیاز زن و مرد تبعیض وجود دارد . و عده‌ای هم که در رسانه‌ها فعالیت دارند می‌گویند در کار رسانه‌یی شان پیشرفت درستی نداشته اند.

با وجود دیدگاهای جنسیتی ، با آن هم عده‌ای از زنان در رسانه‌های افغانستان  پس از گذشت هفده سال ثابت کردند که می‌توانند با وجود مشکلات و موانع سر راه ، به موفقیت ‌ها و پیشرفت‌های دست یابند . که همین کمرنگی حضور شان نشان می‌دهد که موجودیت تاثیر گذاری را داشته اند که حالا ممکن این تاثیر گذاری با کنار رفتن شان کم شود.

اما در حال حاضر هرچند ، رفتار‌های جنسیتی نمی‌تواند نقش و جایگاه واقعی زنان را در رسانه‌ها نشان دهند. بهتر است برای ارایه ومثال بهتر برای زنان و دختران این جامعه، تأملی دوباره صورت گیرد وبه نقش زنان از طریق رسانه‌ها، اهمیت معنوی وارزش قایل شوند تا اثرات مطلوبی را بر نسل آینده به دنبال داشته باشد .

نویسنده: نسیمه همدرد

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail