کارگاه آموزشی تحت نام «نگارش رسانه‌ای» برای تعدادی از زنان خبرنگار و دانشجویان رشته‌ی روزنامه‌نگاری  درهرات از سوی انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان  برگزار شد..

عبدالوهاب صدیقی، برگزار کننده‌ی این برنامه هدف از برگزاری این کارگاه را آموزش درست‌نویسی و رعایت اصول و قواعد دستور زبان برای زنان خبرنگار عنوان کرد.

به گفته آقای صدیقی؛ ادبیات رسانه تاثیر زیادی روی مردم دارد و بسیاری از مردم زبان معیار را از  رسانه‌ها جست‌وجو می‌کنند بنابر این دلایل، اصحاب رسانه باید آیین نگارش و ویرایش را به خوبی فرا گرفته و رعایت کنند.

در همین  حال برخی از شرکت کننده‌گان از برگزاری این چنین کارگاه‌ها خرسند اند و به  این باور اند که این چنین برنامه‌ها می‌تواند روی شیوه فعالیت بهتر شان در رسانه‌ها تاثیر بسیار خوبی داشته باشد.

فاطمه رحیمی دانشجو، برگزاری این چنین کارگاه‌های آموزشی را برای ارتقای ظرفیت و سطح دانش دانشجویان در کارخبرنگاری مفید عنوان می‌کند.

وی می‌گوید: “اشتراک در این سیمینار یک فرصت خوبی است برای آینده‌ی شغلی‌ام و من که قرار است در آینده خبرنگار شوم دانستن قواعد درست نویسی الازمی است “.

عارفه مهدوی می‌گوید زنان خبرنگار در هرات کمتر به این چنین برنامه‌ها دسترسی دارند چون در هرات کارگاه‌های با این چنین موضوعات خیلی کم برگزار می‌گردد در صورتیکه برگزاری اینگونه برنامه‌ها برای زنان خبرنگار خیلی مهم است.

با این حال برخی از شرکت کننده‌گان بر این باور اند که اشتراک در چنین برنامه‌ها می‌تواند به مهارت‌های شغلی شان افزوده شود و روی آینده شغلی تاثیر مثبت داشته باشد.

ملکه فقیری، می‌گوید:  “در این کارگاه‌ آموزشی شرکت کردم تا موضوعاتی را که در ارتباط به نگارش رسانه ای است را یادبگیرم و در آینده که می‌خواهم در رسانه کار کنم  در نگارش خبر و گزارش مشکلی نداشته باشم و این طبیعی است که وقتی مهارت‌های ما زیادتر باشد وقتی از دانشکاه فارغ شویم برای ما زودتر کار پیدا می‌شود “.

لازم به ذکر است که انستیتوت تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای افغانستان از شروع فعالیت‌اش تا کنون برنامه‌های مختلفی را جهت تواتمند سازی بانوان خبرنگار و دانشجویان روزنامه نگاری در هرات برگزار نموده است.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail