نتیجه‌ی پژوهش نی (حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان) نشان می‌دهد که حضور کم‌رنگ زنان فعال رسانه‌‌یی در حوزه‌ی غرب نگران کننده بوده و عمده‌ترین دلیل آن جو سنتی موجود در این ولایات و وضعیت مالی رسانه‌ها عنوان می‌شود. در همین رابطه خبرگزاری بانوان افغانستان با حامد مومن، مسوول دفتر نی در حوزه‌ی غرب گفتگویی را انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: در مورد تحقیقی که دفتر نی (حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان) در رابطه به حضور زنان در رسانه‌ها انجام داده است معلومات دهید.

پاسخ:  دفتر نی بر آن شد که تحقیقی را پیرامون وضعیت حضور زنان در رسانه‌ها داشته باشد. و این تحقیق در سراسر افغانستان انجام شد. براساس یافته‌های ما خوشبختانه در شهرهای بزرگ مانند کابل، بلخ،هرات ، سمنگان و اندکی در قندهار حضور زنان در رسانه‌ها پررنگ تر شده است. و دلیل آن به بر اساس یافته‌های این تحقیق بلند رفتن سطح آگاهی زنان در رابطه به مسایل خبرنگاری عنوان شد. متاسفانه در ولایات حوزه‌ی غرب به استثنای هرات حضور زنان کم‌رنگ رسانه‌ها نگران کننده است. در ولایت بادغیس با وجود هشت رسانه‌ی فعال صوتی و تصویری شش تن از خانم‌ها کار می‌کنند. در ولایت فراه هم شمار زنان در رسانه‌ها بسیار اندک است. در ولایت نیمروز و غور متأسفانه هیچ خانمی در رسانه‌‌ها فعالیت ندارد.

پرسش: نظر به یافته‌های این تحقیق چه عواملی سبب کم‌رنگ بودن یا عدم حضور زنان در رسانه‌ها شده است؟

 پاسخ: در این تحقیق دو مسئله‌ی مثبت و منفی انعکاس داده شد. مسئله‌ی مثبت این بود که در شهرهای بزرگ حضور زنان نسبت به سال گذشته پررنگ تر شده بود و در برخی شهرهای دیگر حضور زنان کم‌رنگ است. عواملی که سبب شده تا خانم‌ها در رسانه‌ها حضور پیدا نکنند و یا حضورشان کم‌رنگ باشد، در هر کدام از ولایت مختلف است. مثلا در ولایت غور مشکلات مالی رسانه‌ها عنوان شده است و در ولایت هرات و نمیروز هم  در کنار مشکلات مالی، مسایل سنتی و افکار بسته نیز مانع حضور زنان در رسانه‌ها شده است. در ولایت هرات با و جود این که حضور زنان در رسانه‌ها رو به رشد است اما باز هم این مسایل مشاهده می‌شود.

پرسش: دفتر نی در این رابطه چه کارهای را انجام داده و یا روی دست دارد؟

پاسخ: روند کار ما در سال‌های گذشته طوری بود که با رسانه‌ها حرف می‌زدیم و خانم‌ها را تشویق می‌کردیم. در چوکات برنامه‌های مشخص. ولی در سال ۲۰۱۸ ما یک سلسله برنامه‌های ظرفیت سازی داریم که مشخصا برای خانم‌ها است. برنامه‌های تحقیقی و اساسات خبرنگاری را داریم. هدف ما این است که هرقدر خانم ها به این برنامه ها ترغیب شوند در آینده بهتر خواهد شد . در کنار این موضوع با نهادهای علمی نیز ما همکاری داریم. مثلا با دانشکدۀ خبرنگاری در این رابطه حرف می‌زنیم. در کنار این همه برنامه‌های دادخواهی هم برای زنان داریم که در آینده‌ می‌تواند مفید باشد.

پرسش: آیا حکومت هم به یافته‌های این تحقیق واکنش نشان داده است؟  

پاسخ: ما برنامۀ خاصی را از طرف حکومت مبنی بر این که بتواند خانم‌های خبرنگار را حمایت کند مشاهده نکردیم. حکومت همانطور که در دیگر بخش‌ها زیاد از رسانه‌ها حمایت نکرد در این بخش هم حمایت نکرده است. و کلا حکومت در این رابطه ضعیف عمل کرده است. مسئله‌ی امنیت زنان خبرنگار که هنوز هم در ولایت هرات تاثیر خودش را دارد و سبب می‌شود تا زنان کم‌تر در رسانه‌ها حضور پیدا کنند از مواردی است که با توجه به دادخواهی‌ها هم که شده ولی دولت هیچ توجهی نکرده است.

ترتیب: سودابه احراری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail