معرفی

بنام ویاد خداوند بزرگ وتوانا، با سلام ودرود برشما وخواننده‌های گرامی خبرگزاری محترم تان. اینجانب اقلیما همدرد، درسال ۱۳۷۰ در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس متولد گردیده وفارغ التحصیل صنف دوزادهم لیسه نسوان قلعه نو هستم و فعلا هم دانشجویی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی هستم و همزمان با آن در لیسۀ حنظله‌ی بادغیسی نیز ایفای وظیفه می‌کنم.

پرسش: خانم همدرد از فعالیت‌های تان بگویید که از چه زمانی در اجتماع شروع بکار نمودید؟

پاسخ: بنده از سال ۱۳۹۱ به این طرف کار در بین اجتماع را آغاز نموده‌ام و تا کنون در نهادهای مدنی واجتماعی به عنوان فعال مدنی کار نموده و کسی هستم که هم معلم مکتب وهم برای زنان سر زمینم ودفاع از حقوق شان کار می‌کند و زیادتر به عنوان مدافع حقوق زنان کار می‌کنم.

پرسش: بیشتر برای زنان چه کارهای را انجام داده اید؟

پاسخ: من به همرای تیم همکارم دادخواهی‌های زیادی را برای خانم‌های که در ولایت بادغیس از اجتماع و خانواده متضرر گردیده اند انجام داده‌ام که این باعث شده است تا هم تیم ما گسترده گردد وهم کار وفعالیت ما شکر خدا نتیجه داده است، انگیزه‌ی که سبب شد تا من در بخش زنان فعالیت کنم عقب ماندگی وسنتی بودن جامعه  بود که متاسفانه برای زنان آنطوری که باید، کار صورت نمی‌گرفت وزنان از حقوق حقه‌ی شان آگاهی آنچنانی که باید می‌داشتند نداشتند، عامل دیگر افزایش خشونت‌های خانوادگی واجتماعی بود که سبب شد تا برای زنان کار کنم

پرسش: در مورد شبکه‌ی دادخواهی برای زنان، که شما هم عضو آن هستید بگویید. چقدر توانستید از طریق این شبکه برای زنان ولایت بادغیس کمک نمایید؟

پاسخ: شبکه‌ی دادخواهی ما از سال ۱۳۹۲ فعالیتش را آغاز نمود ودر راستای حقوق زنان وآگاهی‌دهی در مورد حق بانوان بسیار موثر بوده و تا اکنون چندین قضیه‌ را که ممکن به فروپاشی خانواده‌ها می‌انجامید حل ساخته و آنان را به صلح و صمیمیت دعوت نموده است. فشارها و دادخواهی‌های شبکه‌ی  ما بوده که دولت را مجبور ومکلف نمود تا عاملان این قضایا به پنجه‌ی قانون سپرده شوند

پرسش: در مورد برنامه‌ی ایتلاف مشارکت سیاسی زنان در ولایت بادغیس بگویید؟

پاسخ: من عضو ایتلاف مشارکت سیاسی زنان در ولایت بادغیس هستم که از طریق این برنامه ما آگاهی‌های را پیرامون مشارکت زنان در سیاست وحکومت وهمچنان تحصیلات وبورسیه‌ها برای زنان از طریق پیام‌های مبایل وایمیل ارسال می‌کنیم وهدف این برنامه زیادتر آگاهی دهی وکار برای زنان در بین اجتماع وجامعه‌ی سنتی بادغیس است.

پرسش:  خانم همدرد شما به عنوان یک فعال مدنی، وضعیت زنان ولایت بادغیس را چگونه تحلیل می‌کنید چه مشکلات و چه دست آوردهای این زنان دارند.

پاسخ: متاسفانه  مشکلات زیادی سد راه بانوان در ولایت بادغیس وجود دارد که از جمله حضور زنان در اداره‌های دولتی بسیار اندک بوده وبرای زنان ارزش واهمیت به مثابه‌ی مردان داده نمی‌شود وبه زنان به عنوان جنس دوم ویا ضعیف نگاه می‌شود.

دست آوردهای زنان نسبت به سال‌های قبل بسیار زیاد بوده زنان حالا می‌توانند در اجتماع‌های خورد وبزرگ گرد هم آمده و در یک سری تصمیمات زنانه سهیم باشند و می‌توانند از حقوق و خواسته‌های شان دفاع نمایند.

سخن آخر

من برای زنان سر زمینم وقهرمانان وطنم می‌گویم برای آزادی و آبادی وطن و همچنان برای سهم گیری در تمام امور اجتماعی وسیاسی همه دست به دست هم داده کار وفعالیت کنیم تا باشد که بتوانیم به حقوق خودمان دست پیدا کنیم تا باشد که نسل بعدی همانند ما نسل درگیر وسرگردان محسوب نگردد.

ترتیب: سودابه احراری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail