تیم والیبال بانوان خبرنگار برای اولین بار در مسابقات جام تقدیر از بانوان قهرمان، در مقابل جامی بازی کرد، تیم والیبال بانوان اولین تیم ورزشی است که توسط نهاد بانوان خبرنگار برای زنان روزنامه‌نگار ایجاد شده است.

نقیبه بارکزی مسؤل نهاد بانوان خبرنگار هدف از ایجاد این تیم را نیاز زنان روزنامه‌نگار به ورزش عنوان کرده و افزود: «تیم زنان خبرنگار برای اولین بار ایجاد شده و در جام تقدیر از بانوان قهرمان شرکت کرده است ».

خانم بارکزی بیان داشت: زنان خبرنگار به منظور تفریح، صحتمندی و هم‌چنین برای همدیگر پذیری، نیاز به یک تیم ورزشی داشته اند.

سهیلا صمیم خبرنگار تلویزیون استقلال هدف از پیوستن‌ به این تیم را علاقه‌اش به ورزش عنوان می‌کند.

هرچند خانم صمیم به این باور است که نیاز بود تا قبل از این زنان خبرنگار تیم ورزشی می‌داشتند اما می‌افزاید: «همین اکنون نیز برای زنان روزنامه‌نگار، فرصت خوبیست تا بتوانند از این طریق هم برای صحت‌مندی شان تلاش کنند و هم برای ایجاد صمیمیت بیشتر که در بین زنان خبرنگار، یک ضرورت است به این تیم بپیوندند.

در همین حال زینب عظیمی عضو تیم والیبال بانوان خبرنگار نیز ایجاد این تیم را برای زنان خبرنگار مؤثر عنوان می‌کند.

وی می‌گوید ایجاد این تیم که در بین زنان خبرنگار هیچ پیشینه‌یی نداشته است، می‌تواند به عنوان یک دستاورد برای زنان خبرنگار به حساب آید.

زینب سپهری یک تن دیگر از اعضای این تیم معتقد است که ورزش، به و‌یژه برای زنان خبرنگار که بیشتر درگیر کار بوده اند و از ورزش دور مانده بودند خوب است و می‌تواند فضا را برای همدیگر پذیری بین شان باز کند.

خانم سپهری می‌گوید: از طریق ایجاد این تیم زنان خبرنگار می‌توانند مدتی را در کنار هم بگذرانند و برعلاوه این که برای صحت شان ورزش می‌کنند، فضای هم‌دلی نیز بین شان ایجاد ‌شود.

این تیم همراه با برگزاری جام تقدیر از بانوان قهرمان اعلام حضور کرد و قرار است روز شنبه نیز در مقابل تیم توحید بازی داشته باشد.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail