شکیبا شکیب، دانش‌آموخته رشته ریاضی دانشگاه بلخ  و کارشناس جندر در مقام ولایت بلخ است. بیش از بیست سال  است  در ولایت بلخ در بخش‌های مختلف در حوزه زنان فعالیت دارد برای معرفی بیشتر شکیبا شکیب گفت‌وگوی را با وی ترتیب داده‌ام که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: از چی زمانی فعالیت در حوزه زنان را آغاز نمودید؟

پاسخ: من مدت ۲۳ سال است که در حوزه زنان در بخش‌های مختلفی چون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ولایت بلخ فعالیت دارم. آغاز کارم از سال ۱۳۷۳ است که به صفت آموزگار در مکتب‌های مختلف در شهر مزار شریف مدت یازده سال ایفای وظیفه کردم.

پرسش: تا اکنون چه فعالیت‌های را در حوزه زنان در بلخ انجام داده‌اید؟

پاسخ: ازسال ۱۳۸۴الی ۱۳۸۸ در بخش توسعه و اقتصاد زنان بلخ فعالیت‌های زیادی را انجام دادم از جمله دست آورد‌هایم در این مدت اعمار باغ زنانه، مرکز آموزشی برای زنان در باغ زنانه، اعمار دوکان‌ها ورستورانت برای خود کفایی زنان اعمار فروشگاه رابعه بلخی برای فروش محصولات و تولیدات دستی زنان است و در سال ۱۳۹۴ مسوول ساحوی موسسه بهبود زنان افغان بودم که برای ۳۰۰ زن در بخش‌های مختلف از جمله خیاطی، گلدوزی، قالین‌بافی، گلیم‌بافی، و غیره بخش‌های حرفوی آموزش داده می‌شد و همچنان فعالیت‌های در عرصه خودکفایی زنان در بخش تجارت نیز داشته‌ام که از جمله ایجاد اتاق تجارت زنان در بلخ می‌باشد.

پرسش: در آمریت جندر ولایت بلخ چی فعالیت‌های را برای زنان ولایت بلخ دارید؟

پاسخ: من در سال ۱۳۹۵ به صفت کارشناس جندر در مقام ولایت بلخ مقررگردیدم و تا اکنون در بخش‌های برابری جنسیتی که نیاز همه زنان کشور ماست با تدویر برنامه‌های آگاهی از پالیسی‌های ملی و بین‌المللی جندر، قوانین ومقررات در قبال زنان وایجاد کمیته‌های زنان و جوانان، ایجاد کمیسیون منع خشونت علیه زنان ، مقرره منع آزار اذیت زنان در محلات کاری زنان، ایجاد کار شناس جوانان جندر ومدیریت جندر در شهرداری ولایت بلخ دادخواهی برای نصب زنان در بست‌های کلیدی از جمله فعالیت‌های است که انجام داد‌ام.

پرسش: چه انگیزه‌ای باعث شد تا در بخش کارشناسی جندر کار کنید؟

پاسخ: خواستم که زنان حضور بیشتری در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیی داشته باشند و در بلند بردن  ظرفیت زنان و کسب  مهارت‌های اداری شان کمک کنم.

پرسش: اشاره کردید سفر‌های خارجی هم داشتید هدف تان از این سفر‌ها چی بوده است؟

پاسخ: من  به کشورهای چاپان، کوریا، چین، ترکیه، آمریکا، ایران، پاکستان، دوبی، هند  و چند کشور دیگر داشتم  و همه سفر هایم رسمی بوده بنابر فعالیت‌های که درفوق ذکر نمودم همه سفرهایم دست‌آورد داشته است و جهت تبادله افکار و برای ارتقاع ظرفیت در همان کشور‌ها بوده است.

 ترتیب: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail