دوصد تن از دختران تکواندوکار هرات  در یک همایش ضمن انجام حرکات نمایشی و مسابقه‌یی دوستانه، حمایت شان را از پروژه‌ی تاپی اعلام کردند.

این همایش در جمنازیوم میوند واقع در شهرک جیرئیل برگزار شد.

محمد یعقوب دولت‌یار برگزار کننده‌ی این همایش، هدف از برگزاری این برنامه را حمایت از پروژه‌ی اقتصادی تاپی عنوان کرد.

آقای دولت‌یار می‌گوید هدف این برنامه حمایت زنان ورزش‌کار از حکومت وحدت ملی و پرژه‌ی تاپی است.

او با بیان این که راه‌اندازی چنین برنامه‌ها می‌تواند سبب ایجاد روحیه‌کار بیشتر، برای مسؤلان و همچنین امیدواری نزد مردم گردد، می‌افزاید: «راه اندازی این برنام‌ها می‌تواند نشان دهنده‌ی حمایت مردم از حکومت و برنامه‌های اقتصادی آن باشد ».

در همین حال مسؤل فدراسیون تکواندوی ولایت هرات نیز راه‌اندازی چنین برنامه‌ها را در حمایت از پروژه‌های اقتصادی دولت افغانستان مفید عنوان می‌کند.

احمد جاوید رسولی رئیس فدراسیون تکواندوی ولایت هرات می‌گوید این برنامه برای قدردانی از کارکردهای اقتصادی حکومت به ویژه پروژ‌ی تاپی مؤثر است.

او این حرکت مدنی را از سوی زنان مؤثر دانسته و امیدوار است، این برنامه‌ها بتواند برای مسؤلان، انگیزه و قوت قلب باشد.

او همچنان از این‌که ورزش تکنواندو در بخش بانوان، در صدرتمام فدراسیون‌ها قرار دارد ابراز خوشحالی کرده بیان داشت که تکواندوی بانوان در ولایت هرات رشد چشم‌گیری داشته است.

بانوان اشتراک کننده در این برنامه که نونهالان، نوجوانان و جوانان هستند، هدف از اشتراک شان را در این برنامه، حمایت از پروژه‌های اقتصادی عنوان می‌کنند.

منیژه‌ی یازده ساله که دوسال است تکواندو کار می‌کند هدف‌اش از اشتراک در این برنامه را حمایت از پروژه تاپی عنوان کرد.

او در این مورد چنین می‌گوید: «من از این که پروژه‌ی تاپی عملی شود، خوش‌حالم و می‌خواهم که با اشتراک در این برنامه مسؤلان را تشویق کنم تا این‌که پروژه‌های بیشتری را برای افغانستان عملی کنند ».

حوریه‌ی ده ساله نیز که از دو ماه به این سو در تیم تکواندوی نو نهالان پیوسته، عملی شدن پروژه‌ی تاپی را برای اقتصاد کشور مؤثر عنوان می‌کند.

او می‌گوید: «اگر این‌طور پروژه‌ها در افغانستان عملی شود افغانستان آباد می‌شد و وضعیت اقتصادی مردم هم خوب می‌شود».

پیش از این نیز بانوان ورزش‌کار طی برنامه‌های ورزشی، این چنین فعالیت‌های داشته اند.

گزارشگر: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail