برخی از دخترانی که  از رشته‌ی دارو سازی فارغ گردیده اند به دلیل ممانعت خانواده، و مزاحمت‌های که مردم جامعه برای شان ایجاد می‌کنند نمی‌توانند در دارو خانه‌های سطح شهرکار کنند.

مشکلاتی از قبیل ممانعت خانواده‌ها و آزار و اذیت مردم عام سبب شده است تا برخی دختران از کارکردن در داروخانه‌های سطح شهر دست بکشند.

مهسا احمدی دو سال است از رشته‌ی داروسازی فارغ گردیده است و تا حال نتوانسته در داروخانه‌های کلینیک‌ها برایش کار پیدا کند.

مهسا می‌گوید: “بعد از اینکه فارغ گردیدم چند  داروخانه در سطح شهر برایم پیشنهاد کار دادند اما پدرم اجازه نداد و برایم گفت در دارو خانه‌ها هزار قسم مردم می‌آیند و تورا می‌بینند بنا اجازه نداری آن قسم جاها بروی “.

درهمین حال الناز عزیزی نیز دانش‌آموخته داروسازی است و به دلیل مزاحمت‌های که توسط مردم عام در یکی از داروخانه‌های شهربرایش ایجاد شد، مجبور شد تا وظیفه‌اش را ترک کند.

او می‌گوید: “مدت شش ماه در یک داورخانه که در سطح شهر بود کار کردم اما برخورد کسانی‌که آنجا می‌آمدند با من خوب نبود و به نحوی برایم حرف‌های تحقیرآمیز می‌زدند “.

او در ادامه گفت: “من از کنایه گفتن‌های مردم خسته شدم و حاضر شدم در خانه بیکار بشینم تا دیگر در داروخانه‌های که در سطح شهر است کار نکنم “.

با این حال برخی از صاحبان دارو خانه‌های  سطح شهر می‌گویند در دارو خانه‌های شان به کارمند خانم شدیدا نیاز دارند.

عمربدیع خطیبی، مالک یکی از داروخانه‌ها درسطح شهر می‌گوید: “ما به کارمند خانم در بخش فروش دارو نیاز داریم اما متاسفانه به دلیل سنتی بودن جامعه خانواده‌ها اجازه نمی‌دهند که دختر شان در دارو خانه کارکند “.

این در حالی است که مسوولان برخی از انستیتوت‌های خصوصی داروسازی در هرات از حضور گمرنگ بانوان در این رشته سخن می‌زنند.

آصفه وحدت معاون یکی از انستیتوت‌های خصوصی در هرات می‌گوید: “به دلیل اینکه بعد از فراغت، بانوان نمی‌توانند همانند مردان در داروخانه‌های سطح شهر وظیفه اجرا کنند بنا حضور شان در این رشته گمرنگ است “.

خانم وحدت دید منفی مردم جامعه نسبت به زنانی که در بیرون کار می‌کنند و همچنان ممانعت خانواده‌ها را از عمده‌ترین مشکلات سد راه فعالیت بانوان داروساز عنوان می‌کند

در همین حال برخی از جامعه شناسان به این باور اند که حضور زنان در جوامع سنتی یک تابو است و زنان باید برای پیشرفت خودشان تابو شکنی کنند.

علی الله آزاد جامعه شناس می‌گوید: “جوامع سنتی که جامعه هرات هم شامل آن می‌شود هنوز این را نپذیرفته است که خانم‌ها مانند مردان می‌توانند در بیرون از خانه و در مکان‌های مختلف وظیفه اجرا کنند و در این چنین جوامع تنها مرجع مبارزه خود زنان هستند که باید از حق و حقوق دفاع کنند “.

گزارشگر: ضیاگل عظیمی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail