با پیشرفت  دختران در عرصه‌ی ورزش و افتخارآفرینی آنان در رشته‌های ورزشی، دیدگاه جامعه نسبت به ورزش بانوان باز تر شده و ورزشکاران زن از طرف جامعه مورد حمایت بیشتر قرار می‌گیرند.

سمیرا مادر چهل و هشت ساله‌ای است که دو دخترش ورزشکار اند. او که مشوق اصلی دخترانش است، در این باره می‌گوید: “همیشه حرف و حدیث‌هایی را مبنی بر اینکه دخترانت چرا ورزش می‌کنند، برای دختران ورزش کردن بد است، می‌شنیدم اما اعتنایئنکردم و خواستم تا آنان راه شان را ادامه دهند “.

سمیرا همچنان می‌افزاید که شوهرش همیشه مخالف ورزش دخترانش بود اما با دیدن درخشش آنان در رشته بسکتبال، نظرش تغییر کرد.

 در همین حال وحید دقیق ورزش را ضامن سلامتی مردان و زنان دانسته و به این باور است که دولت و جامعه باید برای فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزش بانوان و حمایت از آنان، راه را برای ورزش‌کاران زن هموار کنند.

او همچنان کم‌توجهی دولت، عدم آگاهی مردم از مزیت‌های ورزش و کلیشه‌های جنسیتی را عواملی می‌داند که همواره راه را برای ورزشکاران زن دشوار ساخته است.

دختران نوجوان همچنان با دیدن ورزشکاران زن، انگیزه گرفته به در رشته‌های مختلف ورزشی می‌آورند. چنانچه ۳۰۰۰ بانو در بخش‌های مختلف ورزشی ولایت هرات فعالیت دارند که به گفته آصف کبیر در بخش پرورش اندام و فیستنس علاقه‌مندی بیشتر دیده می‌شود.

یکی از دلایلی که همیشه مانع ورزش بانوان شده است، برداشت‌های اشتباه از دین مبنی بر اینکه در اسلام ورزش زنان حرام است، می‌باشد که به باور آگاهان امور دینی ورزش بانوان تحت شرایط خاص، هیچ مشکلی ندارد.

عبدالمجید صمیم آگاه امور دینی می‌گوید: “ورزش بانوان وقتی در محیط سربسته که از دید نامحرمان دور باشد، از نگاه دینی مشکلی ندارد چنانچه حصرت محمد مصطفی نیز با خانم خود در دوش مسابقه می‌دادند “.

استقبال و حمایت مردم از ورزش بانوان باعث شده تا دختران زیادی به رشته‌های مختلف ورزشی روی آورده و در این زمینه دستاوردهای چشمگیری داشته باشند.

گزارشگر: فریباآرام

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail