فرزانه فیروز محمدی خبرنگار آژانس باختر بانویی است که برای جمع آوری هزینه‌ی مداوای همسرش داکتر فیروزاحمد فیضی مانند شمع قطره قطره آب شد و برای کمک دست به دامان شمار زیادی از افراد شد، وی از هیچ تلاشی برای زنده ماندن همسرش دریغ نکرد، داکتر فیروز احمد فیضی که روزی خودش بیماران را در بخش نظام تداوی می‌نمود بعد از ماه‌ها مریضی در یکی از بیمارستان‌های کشور ایران به رحمت حق پیوست. خانم محمدی بعداز وفات همسرش به کمک تجاران و افراد خیر کمیته‌ی مددکاران صحت را برای کمک به بیماران بی‌بضاعت بنیان نهاد. برای معلومات بیشتر در مورد این کمیته و چگونگی کار آن با بانو محمدی گفتگویی داشتم که در ادامه می‌خوانید.

پرسش: خانم محمدی می‌خواهم در مورد کمیته‌ی مددکاران صحت که چند روز قبل در ولایت هرات اعلام موجودیت کرد معلومات بدهید؟

پاسخ: کمیته هماهنگی مددکاران صحت با حضور محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات، مقام‌های محلی، شماری از پزشکان وخیرین بصورت رسمی اعلام موجودیت نمود.

این کمیته به هدف کمک به بیماران بی بضاعت از اوسط سال ۱۳۹۵خورشیدی ایجاد واز بدو شکل گیری در ولایت هرات قبل از اعلام موجودیت رسمی زمینه تداوی ده ها مریض نیازمند در داخل  و خارج کشور را فراهم نموده است. کمیته هماهنگی مددکاران صحت نخستین کمیته مددکاران صحی است که جهت کمک به مریضان بی بضاعت در سطح کشور به فعالیت آغاز نموده است.

پرسش: این کمیته شامل چند بخش است؟

پاسخ: ۱- کمیته امداد طبی: شامل متخصصین طبی، برخی شفاخانه‌های خصوصی و سایر موضوعات طبی میباشد که مسئولیت تشخیص، درمان و ارائه خدمات خیریه طبی در حد توان خویش را دارند. مسئولیت موقت این کمیته به عهده محترم داکتر محمد عارف جلالی است.

۲ – کمیته ارزیابی اجتماعی: تعدادی از موسسات خیریه هماهنگ شده اند تا تمام موارد درخواست کمک را ارزیابی نموده صحت وسقم ادعا و میزان نیازمندی به کمک را بررسی کنند. مسئولیت این کمیته با آقای حقیارصاحب است.

 ۳- کمیته مالی و تدارکات: چند بنیاد خیریه تحت رهبری بنیاد خیریه امام جواد مسئولیت تنظیم این بخش را گرفته اند البته یک حسابداری مشخص و حساب بانکی مجزا برای گروه در نظر گرفته شده است.

 ۴- کمیته اشتهارات و دعوت: که اهل فرهنگ و قلم و رسانه شامل آن هستند. این کمیته مسئولیت تبلیغات و آگاهی‌دهی و دعوت از مردم برای جلب کمک‌ها را بعهده دارد؛ یعنی در مورد کمک به افراد نیازمند کار هماهنگ جلب کمک را براه خواهد انداخت و کمک‌ها به کمیته مالی و تدارکات رفته در مسیر اصولی آن مصرف خواهد شد که مسئولیت تنظیم این کمیته مربوط به خودم است.

۵- بورد رهبری کمیته : مشتمل بر روسای کمیته‌های چهارگانه فوق و هفت نفر دیگر از اعضا اند. که در یک دوره سه ماهه ریاست بورد رهبری با اجماع اعضا بعهده داکتر مهدی حدید و معاونیت آن به عهده آقای نوید احمد وفا و سکرتریت آن مربوط به ریاست صحت عامه است.

پرسش: انگیزه شما برای ایجاد این کمیته چه بوده است؟  

پاسخ: این کمیته بخاطری ایجاد شد تا مرگ جوان دیگری را به دلیل فقر در این کشور شاهد نباشیم بعد از جان باختن داکتر فیروزاحمد فیضی مردی از تبارمعرفت وجوانی با انرژی که عشق به وطن وامید به زندگی درحرف‌ها وگفتارش موج می‌زد و صداقت خط مشی زنده گی‌اش بود.

داکتری جوان و نیرومندی که مدت بیست سال از عمرش را صرف خدمت به وطن نمود؛ وبا صداقتش می‌گفت: “آنقدرصادقانه وظیفه‌ام راانجام خواهم داد که روزی داکترشدن و طب خواندن آرزوی هرجوان این سرزمین باشد “.

 این کمیته جهت تداوی وحمایت مریضان بی بضاعت تشکیل گردیده تامبادا روزی فیروز دیگری به علت ناتوانی و فقر درتأمین هزینه بابت تداوی‌اش جانش را ازدست دهد.

پرسش: از آغاز کار تا اکنون این کمیته چه فعالیت‌های داشته؟

پاسخ: با وصف نو پا بودن این ساختار تا کنون فعالیت‌های چشمگیری انجام شده است. از جمله: آمادگی عملیات رایگان پیوند کلیه برای سه نفر مستضعف معرفی شده از این گروه به کمک کمیته امداد طبی و تعهد شفاخانه لقمان حکیم مبنی برتداوی آنان. تدارک مصارف درمان دو بیمار دریچه‌های قلبی، تدارک امکانات درمان یک کودک بیمار چشم که خطر کور شدن داشت.

تدارک تداوی سه تن ازبانوانی که به مریضی سرطان پستان دچار بودند درکابل ،پاکستان و هند تحت مداوا قرار گرفتند. یکتن که به مربضی زردی سیاه مبتلا بود در هندوستان تحت مداوا قرارگرفته و با صحتمندی به آغوش خانواده خویش برگشته وباقی مریضان در همینجا تحت درمان قرار گرفتند .که تعداد مجموعی شان به پنجاه تن می‌رسد. در کنار تداوی مریضان نیازمند وقشر محروم جامعه، در شش ماه آینده خانواده شهدای نظامی ” آنانی که نیارمند باشند، به صورت رایگان از طریق این کمیته تحت مداوا قرار می‌گیرند.

به عنوان سخن آخر اگر گفتنی داشته باشید.

از حکومت وحدت ملی خواهان حمایت بیشتر نیروهای امنیتی وبیمه نمودن آنان وخانواده شان هستم تا روزی که نیاز به کمک دارند دروازه‌های خیریه‌ها را در نزنند. به امید روزیکه دیگر فرزندان این مرزوبوم به خاطرفقر جان خویش را از دست ندهند.

مصاحبه کننده: سودابه احراری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail