آمر ورزش و تربیت بدنی هرات از برنامه‌ریزی‌ها برای اعمار جمنازیوم ورزشی مخصوص بانوان خبر داد.

نبود مکان و جایگاهی مخصوص برای فعالیت‌‌های ورزشی بانوان تا کنون از عمده‌ترین چالش‌های ورزش بانوان شمرده می‌شود اما حمیدالله کبیر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در جمع خبرنگاران گفت که اعمار جمنازیوم ورزشی برای بانوان جز برنامه‌های آنان در آینده‌ی نزدیک است.

حمیدالله کبیر آمر ورزش و تربیت بدنی ولایت هرات می گوید در شهر هرات یک جمنازیوم دولتی وجود دارد که از آن خانم‌ها و آقایان به طور مشترک استفاده می‌کنند و وی این را یک معضل دانسته و گفت در رابطه با آن به مرکز گزارش داده است.

به گفته‌ی او مرکز به آنان وعده داده است که در سال مالی پیش رو، هزینه‌ی ساخت جمنازیوم ورزشی برای بانوان در بودجه انکشافی ریاست تربیت بدنی کشور گنجانیده خواهد شد.

این جمنازیوم قرار است با تمام امکانات پیشرفته‌ی روز در هرات ساخته شود.

آقای کبیر می‌گوید که اکنون انتظار می‌رود تا اداره محلی هرات به منظور کار اجرایی این جمنازیوم، ساحه‌ی مناسبی را در اختیار آنان قرار دهد.

چنانچه اداره محلی هرات برای ساخت چندین جمنازیوم و میدان ورزشی هیأتی متشکل از نهادهای مختلف را تشکیل داده است که به گفته جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات، این هیأت روی ساخت ورزشگاه‌ها در این ولایت بررسی‌ها را آغاز کرده و مشخص ساختن مکانی مناسب برای ساخت جمنازیوم مخصوص بانوان هم در دستور کار این هیأت قرار دارد.

با این همه انتظارها این است که بعد از تاسیس این جمنازیوم که به تازگی از سوی آمریت ورزش و تربیت بدنی هرات روی دست گرفته شده، این چالش که در برابر ورزش بانوان قرار دارد، به زودی بر طرف گردد.

گزارشگر: زینب محسنی

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail