فروزان امیری فوق لیسانس رشته‌ی ادبیات فارسی، دبیر انجمن ادبی هرات و مسوول بخش فرهنگی مکتب لیسه‌ی دخترانه‌ی سیفی در ولایت هرات می‌باشد، برای شناخت بیشتر با او گفت‌وگویی ترتیب دادم.

پرسش: از عمر کانون فرهنگی این مکتب چقدر می‌گذرد؟

پاسخ: در حدود ۵ سال است که کانون فرهنگی مکتب لیسه‌ی سیفی را ایجاد کردیم و هدف از ایجاد آن ظرفیت‌سازی برای دختران دانش‌آموز است.

پاسخ: در کانون فرهنگی این مکتب چه فعالیت‌های دارید؟

پاسخ: در این بخش ما دوره‌های کتاب‌خوانی داریم و در هر ۱۵ روز کتاب‌های مختلف خوانده می‌شود و دختران در آن سهم می‌گیرند، ما در کانون فرهنگی از مناسبت‌ها و برنامه‌ها تجلیل می‌کنیم و در قالب این بخش فرهنگی، یک کانون ادبی نیز داریم که در آن جلسه‌های شعرخوانی و داستان‌خوانی داریم.

پرسش: به نظر شما وجود بخش فرهنگی در مکتب چقدر ضرورت است؟

پاسخ: ضرورت احساس می‌شود که در مکاتب دولتی بخش فرهنگی فعال باشد تا شاگردان بتوانند در بخش‌های ادبی و فرهنگی علاقه‌مند شده و کار کنند، برخی از دختران به سبب مشکلات خانوادگی که دارند از این برنامه‌های حاشیه‌ی مهم دور می‌مانند و این یک فرصت خوب برای این دختران است، تا بتوانند در سطوح فرهنگی شرکت کنند.

پرسش: این کانون چند عضو دارد؟

پاسخ: دختران در بخش‌های مختلف این کانون کار می‌کنند، در قسمت شعر خوانی ۱۰ نفر و در قسمت داستان‌خوانی هم ۱۲ نفر با ما هستند ودر کل اعضای این کانون فرهنگی ۳۰ نفر اند.

پرسش: در این بخش چه دست‌آوردهای داشته اید؟

پاسخ: از همین مجرا دختران با کتاب و شعر و انجمن ادبی هرات آشنا شده اند و چشم آن‌ها با کتاب آشنا شده و می‌توانند به خوبی کار کنند، در بخش فرهنگی آثار شاگردان را در مکتب داریم که از جمله اشعار و داستان‌های دختران در جریده‌ها در مکتب موجود است.

پرسش: چرا در میان بخش‌های اداری و دیگر حوزه‌ها بخش فرهنگی را انتخاب کردید؟

پاسخ: کارهای اداری با مزاج من سازگار نیست و من خواستم هم با ذوق خودم کار کنم و هم به استعداد دختران احترام گذاشته باشم و دختران ضرورت دارند تا این که دست شان گرفته شود و به آن‌ها کتاب رهنمایی شود.  تعهدی که به شاگردان داشتم مرا واداشت در بخش فرهنگی کار کنم.

مصاحبه کننده: سیمین صدف

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail