«خوشبختانه که گراف خشونت‌ در برابر زنان در این ولایت نسبت به ولایات دیگر کم‌تر است. اگر رویداد خشونتی هم دیده می‌شود به خاطر آگاهی است که زنان نسبت به حقوق شان حاصل کرده اند، و به عدالت و نهاد‌های عدلی و قضایی دسترسی پیدا کرده اند. این جا در ولایت بلخ اگر زنی با خشونت مواجه شود به زودترین فرصت به ریاست امور زنان، نهادهای عدلی و قضایی رفته و به نحوی صدای شان را بلند می‌کنند. و همه‌ی‌ این‌ها بخاطر آگاهی زنان است ». این‌بخشی از گفته‌های برشنا ربیع نماینده مردم ولایت بلخ، پیرامون وضعیت زنان در آن ولایت است که در ادامه می‌خوانید.

بررسی وضعیت زنان ولایت بلخ

وضعیت زنان نسبت به چند سال پیش بسیار فرق کرده است. به این معنی که زنان، امروز نسبت به گذشته از وضعیت خیلی خوبی برخوردار اند. طوریکه از حقوق خود آگاهی پیدا کرده اند، مکاتب به روی شان باز است.  پیشرفت کرده اند. و در تمام بخش‌ها دوشا دوش مردان بدون کدام مانع کار  و فعالیت می‌کنند. اما مدتی است که ناامنی‌های که در ولایت مزار و مناطق اطراف وجود دارد روی زنان نیز تأثیر گذاشته است. این مشکل در داخل شهر چندان حاد نیست ولی در ولسوالی‌ها تا حدی نگران کننده است چون این ناامنی‌ها سبب می‌شود که برنامه‌ها برای زنان در ولسوالی‌ها کم شود و یا رفت‌ و آمد زنان به مرکز ولایت کم شود.

نقش زنان در اداره‌های دولتی

در داخل واحد های بیرونی نقش زنان زیاد پررنگ است. یعنی به طور نسبی گفته می‌توانم که بیش از ۳۰ درصد زنان دراین اداره‌ها نقش دارند. زنان بدون کدام تهدید و موانع کار می‌کنند و این حضور پررنگ زنان در اداره‌ها نیز تأثیر گذاری خاص خود را روی بهبود وضعیت زنان گذاشته است.

وضعیت تعلیم و تربیه زنان

خوشبختانه که زنان در این ولایت به تعلیم و تربیه دسترسی دارند. یعنی دختران می‌توانند بدون کدام مانع به مکتب بروند و هم‌چنان شمار زیادی از دختران و زنان در این ولایت  مصروف تحصیلات عالی هستند. در کل شرایط آموزش برای زنان در ولایت مزارشریف بسیار خوب است و هیچ مانعی‌ آن‌ها را تهدید نمی‌کند.

شرایط  تجارت زنان 

ما در ولایت بلخ زنان تجارت پیشه را زیاد داریم  تجارت زنان در این ولایت رشد قابل ملاحظه کرده است. این زنان بصورت شبکه‌ای کار می‌کنند طوری‌که چند زن یکجا‌ شده یک شبکه‌ را تشکیل داده‌ و از این طریق تجارت شان را پیش‌ می‌برند چون این قسم زمینه‌ی کار برای تعداد زیادی از زنان فراهم می‌شود.

 هم‌چنان نقش زنان در زراعت نیز بسیار پررنگ است و شمار زیادی از زنان در این ولایت هم‌گام با مردان در بخش زراعت و مالداری کار می‌کنند.

گراف خشونت‌ها

خوشبختانه که گراف خشونت‌ در برابر زنان در این ولایت نسبت به ولایات دیگر کم‌تر است. اگر رویداد خشونتی هم دیده می‌شود به خاطر آگاهی است که زنان نسبت به حقوق شان حاصل کرده اند، و به عدالت و نهاد‌های عدلی و قضایی دسترسی پیدا کرده اند. این جا در ولایت بلخ اگر زنی با خشونت مواجه شود به زودترین فرصت به ریاست امور زنان، نهادهای عدلی و قضایی رفته و به نحوی صدای شان را بلند می‌کنند. و همه‌ی‌ این‌ها بخاطر آگاهی زنان است.

مصاحبه کننده: سودابه احراری

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail