گزارشگر: سیمین صدف

زنانی  که به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی درباره حقوق خود و ترس از طرد شدن از سوی خانواده و اجتماع از حق میراث خود دست شسته بودند امروز به نهادهای عدلی قضایی مراجعه کرده و خواهان احقاق حق خود می‌شوند.

زنان در طی سالیان متمادی از حق میراث خود محروم بوده‌اند و این محرومیت گاهی نا آگاهانه و در مواردی کمی هم آگاهانه بوده است که در این صورت بیشتر زنان دلیل انصراف از حق میراث خود را ترس از طرد شدن از سوی خانواده و اجتماع عنوان می‌کنند.

برخی از زنان می‌گویند که پس از سال‌ها در برابر محرومیت‌شان از حق میراث به نهاد‌های قضایی مراجعه کرده اند.

سلیمه می‌گوید پس از مرگ پدرش برادرنش او را از ارث محروم کردند و او حالا پس از گفتگوهای زیاد با برادرانش آمده و ادعای حق خود را کرده است.

او می‌گوید:«زمانی که پدرم مریض بود برادرانم نگذاشتند که میراث را تقسیم کند و با جعل کاری میراث را به حالت موت قرار دادند و زمانی که پدرم وفات شد برادرانم مرا بی حق کشیدند.»

برادران سلیمه نمی‌خواهند به او میراث بدهند چون به باور آنان میراث شان  به خانه شخص بیگانه می‌رود.

او درادامه می‌افزاید:« پدرم زمانی که مریض بود به من و خواهرانم وصیت کرد که پس از من حتما دعوا کنید و میراث خود را بگیرید چون حالا من مریضم و اختیاری ندارم.»

مشکلات مالی از عواملی دیگری است که زنان را مجبور به اقدام برای گرفتن میراث کرده است.

سارا می‌گوید که از پدرش ۵ میلیون دالر به ارث مانده است اما برادرانش پشیزی به او ندادند و او زمانی که گفتگو با برادران را بی‌نتیجه یافت در محکمه قضیه باز کرده است.

سارا می‌گوید:«پنج میلیون دالر از پدرم میراث مانده است ولی برادرانم حتی راضی نیستند کم‌ترین چیزی برای من و شش خواهرم بدهند و همه پول و املاک را دو برادرم به خود گرفته اند.»

سارا می‌افزاید که برادرانش برای این‌که میراث او و خواهران او را نپردازند حتی به آن‌ها تهمت بد بودن هم زده‌اند.

سارا می‌گوید، برادرانش او را از خانه میراثی او بیرون کرده اند و حتی اجازه نمی‌دهند که مادرش را ببیند و چند ماه است که برای بدست آوردن میراث خود درخواست داده و این پرونده هم چنان ادامه دارد.

در همین حال علمای دینی این اقدام زنان را نیک و میراث را حق زنان می‌دانند.

عبدالرحمن سلیم استاد دانشکده شرعیات دانشگاه هرات می‌گوید، میراث یکی از حقوق ثابت زن است که حتی در آن تمام بحث‌های جزئی مطرح شده و زن مانند مرد از این امتیاز برخوردار است.

آقای سلیم می‌گوید:« زنان در طول تاریخ به این دو دلیل از ارث محروم بودند یکی این‌که زنان در مورد حق ملکیت خود آگاهی نداشته اند و موضوع دیگر چون بحث میراث مسئله مالی است مردان کمتر حاضر به پرداخت سهم زنان می‌شدند و آن‌را حق خود می‌دانستند و زنان هم به دلیل رسم و عنعنات ناپسند جرأت درخواست میراث خود را نداشتند.»

به باور آقای سلیم  جای خوشی است که زنان در مورد حق خود آگاهی حاصل کرده اند و برای بدست آوردن آن می ‌کوشند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail