گزارشگر: سیمین صدف

بی اولادی، دخترزا بودن، ،عدم زیبایی و بیماری زنان از مواردی است که به باور برخی از مردان منجر به ازدواج‌های مجدد می‌شود.

شماری از مردان می‌گویند که دلیل ازدواج مجدد شان مسن بودن خانم اول‌شان است.

غلام یحیی می‌گوید، به دلیل این که همسر اولش ده سال از وی بزرگتر بود همسر دوم گرفته است.

او می‌افزاید: “خانم من از من زیاد بزرگتر بود و کم کم پیر می‌شد و من جوان بودم به همین دلیل دوباره با زنی جوان‌تر ازدواج کردم.”

این در حالیست که برخی دیگر از مردان عدم زیبایی همسر شان را دلیل ازدواج دوم‌شان عنوان می‌کنند.

کرام‌الدین می‌گوید: “خانم اولم چهره‌ی زیبای نداشت و من یک همسر زیبا می‌خواستم به همین دلیل دوباره ازدواج کردم.”

او می افزاید:” با خانم دومم که آشنا شدم زن خوش صورتی بود و خودش از من خواست تا به خواستگاری‌اش بروم.”

اما برخی از مردان بیماری همسرشان را دلیل ازدواج دوم شان می‌دانند.

سید عثمان می‌گوید: “خانم‌ام پس از ازدواج‌مان مریض شد و به همین دلیل خودش اصرار کرد تا دختر مامایم را بگیرم و او پس از مدتی فوت کرد.”

اما فعالان حقوق زن به این باور اند که ادغام سنت‌ها با خرافات باعث شده تا مردان اقدام به چند همسری کنند.

سکینه حسینی فعال حقوق زن می‌گوید: “مشکل اساسی اینجاست که در افغانستان مردان و زنان حق انتخاب همسر ندارند و ازدواج‌ها فامیلی است که این می‌تواند مشکل آفرین باشد.”

او می افزاید: عدم تطبیق قانون نیز باعث می‌شود تا مردان به جای اینکه مهریه خانم خود را بپردازند زن دیگری بگیرند وبه عیاشی  بپردازند.

او درادامه می‌افزاید: گاهی نا آگاهی زنان نیز باعث می‌شود تا مرد تصمیم به چند همسری بگیرد واگر این روند ادامه پیدا کند باعث ترویج ظلم،رشد فساد و عدم رسیدگی به فرزندان می شود.

اما برخی از جامعه‌شناسان به این باور اند که حس مالکیت‌خواهی مردان شایع‌ترین دلیل برای چند همسرداری است.

محمد فقیری استاد دانشکده جامعه‌شناسی می‌گوید: در گذشته چند همسری نشان قدرت در جامعه به شمار می‌رفت.

او در ادامه می‌افزاید: “چند همسری تأثیرات سو از جمله عدم تربیت درست فرزندان، تقسیم غیرعادلانه محبت بین اعضای خانواده و اقتصاد ضعیف را می‌تواند در پی داشته باشد.”

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail