گزارشگر: سیمین صدف

هیئتی به منظور انتخاب بانوان فوتبالیست هرات در ترکیب تیم ملی امروز به هرات آمد.

این هیئت که متشکل از محمد یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال و عبدالصبور ولی‌زاده رئیس کمیتۀ بانوان فوتبالیست کشور است برای انتخاب چند تن از بانوان فوتبالیست هرات در ترکیب تیم ملی به هرات آمدند.

عبدالکریم رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال هرات می گوید قرار است پس از مسابقه تیم های منتخب و میوند چند تن از بانوان  تیم منتخب برای اشتراک در تیم ملی انتخاب گردند.

ٱقای رحمانی گفت:” در مسابقه‌ی که امروز بین دو تیم منتخب و میوند برگزار شد قرار است به کمک داوران چند تن از بانوان تیم منتخب برای بازی در تیم ملی انتخاب شوند.”

مریم مهرزاد یک تن از این فوتبالیستان می گوید که در سال‌های گذشته نیز پنج نفر از این تیم  در ترکیب تیم ملی انتخاب شده بودند اما فرصت اشتراک در مسابقات خارجی برای شان داده نشد.

صبریه نوروزی که مشتاق رفتن به تیم ملی است می‌گوید، او و هم‌تیمی‌هایش تمام سعی خود را می کنند تا در تیم ملی راه یابند.

در حدود هفت سال است که دختران در هرات به بازی فوتبال روی آوردند اما بازی‌های شان در داخل شهر هرات محدود شده است.

نجیب الله نوروزی سرمربی تیم منتخب بانوان هرات در این زمینه می‌گوید:” در سال‌های گذشته نیز تیم‌های زیادی در هرات بازی می‌کردند اما ظرفیت کافی برای بازی در تیم ملی وجود نداشت و به همین دلیل نتوانستند در تیم ملی اشتراک کنند.”

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail