منبع: سایت صدای افغان

وزارت عدلیه، ۱۶۸۵ برنامۀ آگاهی دهی حقوقی را برای (۸۶۵.۲۹۸) تن از شهروندان کشور در ماه جدی امسال راه اندازی کرده بود و این کمپاین امروز مؤفقانه به پایان رسید.
این کمپاین برای سه ماه (جدی تا حوت) در ولایات کابل، بلخ، قندوز، هرات، بامیان، بدخشان و ننگرهار، برگزار شده بود.
کمپاین ویژۀ منع خشونت علیه زنان، برای (۳۷۱۰) تن از متنفذان، معلمان، دانش آموزان مکاتب، دانشجویان پوهنتوهای دولتی و خصوصی، از طریق راه اندازی پارچه‌های تمثیلی، مسابقه دانش حقوقی از طریق رادیوهای مرکزی و محلی و برنامه‌های آموزشی، برگزار گردیده است.
این کمپاین در بارۀ حقوق مالی و غیر مالی زن، وکالت، وصایت و قیمومیت ( یکی از چپتر نوت های آگاهی دهی حقوقی)، اجراآت ارگان‌های عدلی و قضایی، روند محاکمات قضایای مدنی و معرفی اداره‌های مساعدت‌های حقوقی برای شهروندان، آگاهی دهی حقوقی نمود.
وزارت عدلیه از طریق مکاتب، نواحی شهر و ولسوالی‌ها، مساجد، پرورشگاه‌ها، ادارات دولتی، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، پیام‌های کوتاه رادیویی، نشریه‌ها و جراید، آگاهی دهی حقوقی می‌کند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail