طرح یونیفورم معارف که از سوی  این وزارت به نشر رسیده بود امروز از سوی رییس جمهور غنی رد شد.

شاه حسین مرتضوی سخنگویی رییس جمهور  در صفحه فیسبوک خود نوشته است.” رییس جمهور  یونیفورم معارف را متناسب با فرهنگ و عنعنات مردم ندانسته و گفت هیچ طرحی نمی‌تواند بدون در نظر داشت وضعیت اقتصادی خانواده‌ها عملی شود.

رئیس جمهور به وزارت معارف دستور داده است تا روی طرح جدیدی با مشوره با آموزگاران و خانواده‌های دانش‌آموزان کار نماید که با فرهنگ ملی متناسب و نیز اقتصادی باشد.”

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail