گزراشگر: فریبا اکبری

میراث حق خداوندی و مسلم زنان و مردان در دین اسلام گفته شده است، اما زنان بسیاری در هرات از این حق محروم‌اند. این شمار از زنان لب بر شکایت باز کرده و می‌گویند که حق‌شان پایمال شده است.

صفورا یکی از زنانی است که توسط برادرانش از میراث محروم مانده است، او می‌گوید این حق را دارد تا صاحب سهمی باشد که پدرش بر وی گذاشته است.

او می‌گوید:”شوهرم را از دست داده‌ام و با چند فرزند یتیم که هیچ نان آوری ندارم، زندگی‌ام را می‌چرخانم.”

وی در ادامه همچنان اضافه کرد:”من چیزی جز حق‌م که از پدرم برایم مانده است از برادرانم نمی‌خواهم.”

هر چند در بعضی موارد صفورا مورد رحم و کمک برادارنش قرار می‌گیرد اما به گفته وی کمک برادرانش نیازهای وی و فرزندانشان را بر آورده نمی‌سازد.

به مانند صفورا دیگر زنانی هم هستند که با خواستن حق‌شان با رفتارهای نادرستی از سوی خانواده به ویژه برادرانشان مواجه شده است.

حلیمه زنی است که از میراث محروم مانده، او می‌گوید:” چندین بار از برادرانم طالب سهمم شدم اما در جواب شنیدم که اگر حق خود را بگیری ما دیگر با تو رابطه‌یی نخواهیم داشت.”

این حرف‌ها در حالی به میان می‌آید که عده‌یی از مردان گرفتن میراث را برای زنان عیب و دادن آن را برای زنان ننگ می‌دانند.

صالح که دادن حق میراث را برای زنان عیب می‌داند، می‌گوید:” که درخانواده ما تا به حال هیچ کس  به خواهر یا مادر خود حق نداده است  وما هم از فرهنگ بزرگان خود پیروی می‌کنیم.”

محمد سرور پدری است که باور دارد دختران بعد از رفتن به خانه شوهر صاحب میراث نمی‌شوند.

او می‌گوید:” وقتی دختربه خانۀ شوهر می‌رود شوهرش  تمام احتیاجاتش را برآورده می‌سازد و نیازی به حق و گرفتن میراث ندارد.”

از سویی هم آگاهان دینی در هرات می‌گویند نداشتن آگاهی مردم از اسلام و اعتقادات ضعیف‌شان نسبت به اسلام سبب شده تا شماری از خانواده‌ها حق میراث زنان را ندهند.

محمد جمعه حقانی،آگاه مسایل دینی در هرات  فرهنگ  ناپسند وعدم توجه خانواده‌ها به زنان را از عوامل عمده نپرداختن حق میراث توسط خانواده‌ها عنوان می‌کند.

او می‌گوید:” میراث حقی است که خداوند برای زنان داده است ونپرداختن این حق از گناهان کبیره شمرده می‌شود.”

بنا به گفته‌های وی این تنها مسوولیت عالمان دین نیست که مردم را از اسلام واقعی باخبر سازند بلکه مردم هم در این راستا باید تلاش کنند و از دساتیر اسلام خود را با خبر بسازند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail