گزارشی از : بهار افشار زاده

امروزه شمار زیادی از خانواده‌های هراتی از آموزش دختران شان در خارج از کشور استقبال  نموده و آن‌ها را مورد حمایت خویش قرار می‌دهند.

طی دو سال اخیر این استقبال خانواده‌ها گسترده بوده و آن‌ها بر این باورند که دختران نیزمانند پسران حق آموزش در سطح عالی را دارند.

به باور شماری از این خانواده‌ها دختران هم باید تشویق شوند و زمینه تحصیل در کشور ویا خارج از کشور برای شان مهیا شود.

عبدالقیوم فیض‌محمدی پدری است که با وجود فرهنگ و افکار بسته‌ی اطرافیانش مانع تحصیل دخترش در خارج از کشور نشده است.

وی در این مورد چنین گفت:« وقتی دخترم از من در مورد تحصیل به خارج از کشور نظر خواست، از پیشنهاد و علاقه‌اش برای ادامه‌ی تحصیل استقبال نمودم و از او حمایت کردم. اگر چه فامیل و اطرافیان مرا تشویق به انصراف از این کار می‌نمودند، اما من به سخنان آن‌ها توجهی نکردم، به دلیل این که دخترم نیز مانند پسرم که به خارج از کشور تحصیل می‌کند، این حق را دارد که درس بخواند، پیشرفت کند.»

ذایقه فیض محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد در هندوستان، خانواده اش را بزرگترین حامی و پشتیبان خویش دانسته و می‌گوید  ادامه تحصیل در خارج از کشور محال بود. تا این که  او توانست به حمایت خانواده‌اش به آرزویش برسد.

وی درادامه گفت:« از این‌که در خانواده‌ای متولد شدم که حقوق من و برادرانم به صورت یکسان رعایت می‌گردد، حق انتخاب برایم داده شده و هم‌یاری آن‌ها را همواره با خود دارم ، خوشحالم.»

لیلا یوسفی یکی دیگر از دخترانی است که جهت ادامه تحصیل به خارج ازکشور سفر کرده است. به باور وی جامعه‌ی بسته وافکار سنتی مردم دلیلی است که مانع تحصیل دختران چه درکشور و یا خارج از کشور شده است.

وی گفت: «خوشبخانه در خانواده‌ای دانش‌آموخته که کسب علم در آن از ارزش خاصی برخوردار است زندگی می‌کنم، بنا می‌توانم بگویم نه تنها با رفتن به خارج از کشور با ممانعت خانواده‌ام مواجه نشدم، بلکه تا این لحظه در این راستا آن‌ها بزرگترین حامی و پشتیبان من بوده و هستند.»

فرشته رضایی نیز از دخترانی است که با حرف‌ها و کنایه‌های اقوام و آشنایان مبارزه کرده و برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته است.

فرشته که خانواده به ویژه پدرش را پشتیبان اصلی در این راه می‌داند چنین می‌گوید:« من وقتی برای تحصیل در بیرون از کشور اقدام کردم با حرف‌ها و افکار اقوام و دوستان روبرو شدم، اما حمایت پدر و مادرم  مرا استوار ساخت تا در مقابل این مشکلات مبارزه کنم و به تحصیل خود ادامه دهم. »

عزیز الله رضایی پدر فرشته با تایید سخنان او می‌گوید: «خوشبختی و آرزوهای مشروع دخترم برای دانش اندوزی برایم مهمتر از دیدگاه جامعه است، با وجود نظریات و واکنش‌های اطرافیان از فرشته حمایت کردم، تا به هدفش که همان کسب دانش در مقاطع بالا  است برسد.»

با وجود مشکلات و سدهای که مانع فراگیری دانش دختران هراتی در خارج از کشور شده است، باز هم خانواده‌ها شرایط تحصیل را برای دختران شان مهیا نموده و با حمایت خانواده‌ها  تعداد بی شماری از دختران هرات برای ارتقا سطح دانش خویش در مقاطع مختلف علمی به خارج از کشور سفر می‌نمایند.

دیدگاه‌های کاربران فیس‌بوک
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail